संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


  सांसद सुविधा व्यवस्था शाखा परिचय

  कार्य विवरण

  १. व्यवस्थापिका–संसदका माननीय सदस्यहरुलाई शपथग्रहण गराउने कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्ने,

  २. व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम २२४ संग सम्बन्धित अनुसूची–११ बमोजिमको व्यक्तिगत विवरण फाराम भर्न लगाई शाखामा संकलन गरी प्रत्येक सभाका मा.सदस्यहरुको व्यक्तिगत फायल खडागरी राख्ने काम गर्ने,

  ३. संसदका पदाधिकारी एवं माननीय सदस्यहरुलाई संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ द्वारा निर्धारित टेलिफोन, स्वास्थ्योपचार लगायतका सुविधा उपलव्ध गराउन आवश्यक कार्य गर्ने,

  ४. अधिवेशन आव्हान पत्र सम्बन्धित सभाका माननीय सांसदहरुलाई उपलव्ध गराउने, बैठक बस्नुभन्दा एक घण्टा अघिदेखि माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति (हाजीर) जनाउने व्यवस्था मिलाउने,

  ५. सदन चलेको वा नचलेको जुनसुकै समयमा माननीय सदस्यहरुलाई सोझै वा हुलाकबाट प्राप्त भएका पत्रहरु, विधेयकका प्रतिवेदनहरु लगायत प्राप्त विभिन्न कागजात, पुस्तिका जस्ता अध्ययन सामाग्रीहरु उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,

  ६. विभिन्न सूचनाहरु आवश्यकतानुसार टेलिफोन र अन्य सूचना माध्यमबाट जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउने,

  ७. व्यवस्थापिका–संसदको वैठकको समयमा तोकिए बमोजिमको दर्शक प्रवेश–पत्र वितरण सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,

  ८. वैठक कक्षभित्र लैजान मनाही गरिएका सर–सामानहरु माननीय सदस्य वा दर्शकको साथमा रहेको अवस्थामा बैठक कक्ष वाहिरै ती सामान सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने,

  ९. संसदका पदाधिकारी सहित माननीय सदस्यहरुका स्वकीय सचिव एवं अन्य कर्मचारीहरुको अभिलेख राखी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,

  १०. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको समयका लागि उप–राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्यहरु, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, विभिन्न विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुख लगायतका विशिष्ट पाहुनाहरुलाई आमन्त्रण पत्र तयारी लगायतका आवश्यक कार्यहरु गर्ने,

  ११. माननीय सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण फाराम भराई दर्ता गरी राख्ने,

  १२. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि समानुपातिक एवं मनोनीत माननीय सदस्यहरुको क्षेत्र यकीन गरी सम्बन्धित निकायलाई अवगत गराउने,

  १३. अन्य आवश्यक विविध कार्य गर्ने ।

व्यवस्थापिका संसद सचिवालय

सिंहदरबार , काठमाडौं , नेपाल

Email: pradipnepal (at) can.gov.np

सम्पर्क नम्वरः +९७७ १ ४२००१५९ (सभामुख),+९७७ १ ४२००२२७(उपसभामुख), +९७७ १ ४२०००२१(महासचिव),  +९७७ १ ४२०००७२ (सचिव), 

+९७७ १ ४२००१३४(प्रवक्ता), ४२००२१० (सूचना शाखा), ४२००१०६ (Web)

फ्याक्सः +९७७ १ ४२००१३७ (सभामुख), (उपसभामुख), +९७७ १ ४२२२९२३ (महासचिव), +९७७ १ ४२००१४१ (सचिव), +९७७ १ ४२०००५३ (प्रवक्ता)