संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


  व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतकाे लाइव्रेरी शाखाकाे परिचय

  व्यवस्थापिकासंसद सचिवालय

  अनुसन्धान तथा पुस्तकालय शाखा

  एक परिचय

   

  व्यवस्थापिका–संसद तथा संविधान सभाका सभासद् लगायत सचिवालयका कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थापिका संसद तथा संविधान सभाका गतिविधिहरु लगायत अन्य आवश्यक पाठ्यपुस्तकहरु उपलव्ध गराउन अनुसन्धान तथा पुस्तकालय शाखाको व्यवस्था गरिएको छ । यस पुस्तकालयमा सम्पूण विवरण  संग्रह, सन्दर्भ सामाग्री  संग्रह, प्रतिवेदन संग्रहका साथै संविधान स्रोत केन्द्र लगायत महत्वपूर्ण अन्य पाठ्य सामाग्रीहरु संग्रहित छन् । यस शाखाले उपलव्ध गराउने अध्ययन सामाग्री एवं अन्य सुविधाहरु  निम्न बमोजिम रहेको छ ।

   

  १.         विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय एवं गैर सरकारी संस्थाहरुबाट प्रकाशित प्रतिवेदनहरु नियमित रुपमा अध्ययनका लागि उपलव्ध गराउने ।

  २.         संसदीय एवं संविधान सभाका क्रियाकलापसंग सम्बन्धित विषयहरुमा सोध कार्य गर्न आउने सोधकर्ताहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।

  ३.         नेपालको संसदीय  इतिहास तथा गतिविधिसंग सम्वन्धित सामाग्रीहरु संग्राहलयको रुपमा सुव्यवस्थि गर्ने ।

  ४.         मित्र राष्ट्रहरुका संसदीय पुस्तकालयहरुसंग लेखापढी गरी प्रकाशनहरु विनियम  गर्ने ।

  ५.         सभासद्हरुको पुस्तकालय पहुंच सम्बन्धित दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै पुस्तकालय सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु यस शाखाबाट गरिन्छ ।

  ६.         सम्पूर्ण विवरणः सल्लाहकार सभा गठन भएदेखि हालसम्मका संसदीय गतिविधिहरुको पूर्ण विवरण ।

  ७.         संविधान, कानून तथा राजनीति,संविधान सभा एवं निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी समसामयीक पुस्तकहरु लगायत विभिन्न विधाका लगभग १३००० पुस्तकहरु ।

  .         पत्रपत्रिकाहरुः– 

  दैनिक प्रकाशन हुने पत्रिकाहरु                                          ११ वटा

  साप्ताहिक रुपमा प्रकाशन हुने पत्रिकाहरु                           १९ वटा

  पाक्षिक रुपमा प्रकाशन हुने पत्रिकाहरु                               १  वटा

  मासिक रुपमा प्रकाशन हुने पत्रिकाहरु                               १५ वटा

  ९.         पुस्तकालयमा रहेका सन्दर्भ सामाग्रीहरु पुस्तकालयमा नै बसी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सामान्य संग्रहमा रहेका पुस्तहरुमा भने संविधान सभा सदस्य तथा सचिवालयका कर्मचारीहरुले पुस्तकालयमा रेकर्ड राखी एक पटकमा दुई वटा पुस्तक १५ दिनसम्मको लागि लैजान सक्ने व्यवस्था छ ।

  १०.       संविधान सभासद्हरु तथा सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई कम्प्यूटरहरु मार्फत ईमेल तथा इन्टरनेट सुविधा यस शाखाले उपलव्ध गराउंदै आएको छ ।

  ­

व्यवस्थापिका संसद सचिवालय

सिंहदरबार , काठमाडौं , नेपाल

Email: pradipnepal (at) can.gov.np

सम्पर्क नम्वरः +९७७ १ ४२००१५९ (सभामुख),+९७७ १ ४२००२२७(उपसभामुख), +९७७ १ ४२०००२१(महासचिव),  +९७७ १ ४२०००७२ (सचिव), 

+९७७ १ ४२००१३४(प्रवक्ता), ४२००२१० (सूचना शाखा), ४२००१०६ (Web)

फ्याक्सः +९७७ १ ४२००१३७ (सभामुख), (उपसभामुख), +९७७ १ ४२२२९२३ (महासचिव), +९७७ १ ४२००१४१ (सचिव), +९७७ १ ४२०००५३ (प्रवक्ता)