संविधानसभा, २०७२ साल असाेज ३ गतेबाट नेपालकाे संविधानकाे व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका-संसदमा रूपान्तरण भएकाे छ ।


  राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन उपसमितिहरूकाे प्रतिवेदन

  प्राप्त १३ थान प्रतिवेदनहरू

  राष्ट्रिय विपद समितिकाे निर्णयहरू

  ­बैठक संख्या १ देखी ९ सम्म

  राष्ट्रिय विपद ब्यवस्थापन समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यहरू

  ­राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरूकाे नामावली

  राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति २०७२

  ­

  संविधानसभा व्यवस्थापिका(संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम ४० बमोजिम देहाय बमोजिमको एक  राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति, २०७२ को गठन भएकाे छ  । यस समितिबाट भए गरेका कामकारवाहीहरू निम्न बमाेजिम रहेका छन ।

व्यवस्थापिका संसद सचिवालय

सिंहदरबार , काठमाडौं , नेपाल

Email: pradipnepal (at) can.gov.np

सम्पर्क नम्वरः +९७७ १ ४२००१५९ (सभामुख),+९७७ १ ४२००२२७(उपसभामुख), +९७७ १ ४२०००२१(महासचिव),  +९७७ १ ४२०००७२ (सचिव), 

+९७७ १ ४२००१३४(प्रवक्ता), ४२००२१० (सूचना शाखा), ४२००१०६ (Web)

फ्याक्सः +९७७ १ ४२००१३७ (सभामुख), (उपसभामुख), +९७७ १ ४२२२९२३ (महासचिव), +९७७ १ ४२००१४१ (सचिव), +९७७ १ ४२०००५३ (प्रवक्ता)