संविधानसभा

नागिरक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव/प्रतिक्रिया दिने तरिकाः

  1. मस्यौदा संविधानको प्रस्तावना लगायत आफुले चाहेको प्रत्येक भाग तथा अनुसूचीमा अलग-अलग रूपमा सुझाव/प्रतिक्रिया दिन सकिनेछ ।
  2. सुझाव दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग लगायतका विवरणहरू भरिदिनुहुन अनुरोध छ ।
  3. सुझाव/प्रतिक्रियाका लागि प्रस्तावना, प्रत्येक भाग तथा अनुसूचीहरूको शिर्षकमा क्लिक गरि त्यसको पुछारमा व्यवस्था गरिएको फर्ममा गइ सुझाव लेख्न सकिनेछ ।
  4. सुझाव/प्रतिक्रिया लेखिसकेपछि "प्रतिक्रिया दिनुहोस" भन्ने बटनमा क्लिक गरि आफ्नो सुझाव पठाउन सकिनेछ ।
  5. comt.crcs@gmail.com मा ईमेल गरेर पनि आफ्नो सुझाव पठाउन सकिनेछ ।
  6. २०७२ साल श्रावण ५ गते रातको १२ बजेदेखि सुझाव सङ्कलन बन्द गरिएको छ ।